PROJECT SCHEHEREZADE


Us presentem PROJECT SCHEHEREZADE (des de el 4 de setembre del 2014) una entitat sense ànim de lucre, amb NIF G66360215, l’objectiu de la qual és el rescabalament del coneixement femení que al llarg de la història ha esdevingut majoritàriament de trasmisió oral i poder fixar-lo tant de manera tradicional com mitjançant les noves tecnologies (TIC’S) i així donar-li visibilitat. 
Estem en un moment singular de la nostra història: mai s’havien trobat quatre generacions a peu del carrer convivint i molt menys tant aïlladament però amb la possibilitat i capacitat d’estar tots connectats sense limitacions de temps o espai.
Podem restablir la xarxa que la cultura occidental i l’Estat del benestar, amb les seves combatives renuncies, ha deixat malmesa en aïllades individualitats competitives. No ens podem permetre, un cop restablerts els canals de transmissió, no compartir-ho sense distincions de raça, gènere o religió...
I per fer-ho ens endinsarem en tots els àmbits de la Cultura entenent aquesta com a tota informació que no es transmet genèticament.
La recerca, la formació i la capacitació aniran parelles amb la creació d’espais, mitjans i metodologies així com a canals de difusió.
Recitals de poesia, trobades literàries, entrevistes, presentacions, debats, exposicions, càpsules culturals, publicacions, seminaris, tallers, cursos, congressos, col·loquis, taules rodones, recerca, documentals...
Mayte Duarte Seguer
Barcelona 07/05/1962
Llicenciada en Humanitats en l’àmbit dels Estudis Culturals i l’antropologia religiosa amb una tesina sobre la significació simbòlica de l’arquetip del Drac “El Drac a Catalunya: Presència i evolució del Drac en el Bestiari català”. Actualment cursa el Màster de Ciutadania i Drets Humans a la UB amb el seu treball sobre “L’homo tecnològicus: què és lo humà?”
Es dedica a la creació, gestió, promoció i difusió de cultura catalana arreu del món vinculada al territori, mitjançant programació i desenvolupament d'activitats destinades al consum cultural. Implicant dites accions culturals amb les xarxes socials mitjançat l'ús de les TIC'S 4.0. Formació de formadors: capacitació digital i creació de materials per a la didàctica presencial i a distància o E-learning. Aprofitant els coneixements acadèmics, administra diversos grups a Facebook aportant-los-hi aplicacions pràctiques socials, polítiques i científiques. La seva experiència inclou treball com a Community Manager, investigació i recerca antropològica de la civilització catalana, documentant i estudiant la imatge del Drac en la cultura catalana com a significatiu tret identitari.
Arqueologia experimental, didàctica de la prehistòria y evolució humana. Fundación Atapuerca y Sierractiva. Març 2011
Creadora de diversos blogs (Project Scheherezade, Dracmaycat, Drako Teksilo, Reflexions des deTràntor, Mayte Duarte o Lo Drac dixit entre d’altres).
Articulista de la revista CATALONIA de l’AICS (American Institut Catalan Studies) de Huston, Texas. www.aicsusa.org
Editora de la revista digital d’humanitats SÀRASUATI www.sarasuati.com
Membre del Grup Internacional de Recerca Cultura, Història ì Estat (GIRCHE) de la Universitat de Barcelona (UB).
Secretaria del Liceu Maragall de Filosofia amb seu a l'Ateneu Barcelonès. http://liceu-joan-maragall-filosofia.blogspot.com.es/
Fundadora i presidenta de Dracmaycat  XXI, SL. www.dracmaycat.com
Col·laboradora com experta en els treballs d’Adequació de qualificacions professionals del Catàleg de Qualificacions Professionals de Catalunya de l'Institut de Qualificacions Professionals de la Generalitat de Catalunya.
Fundadora i presidenta de l'entitat sense ànim de lucre Project Scheherezade pel rescabalament del coneixement femení que per tradició ha estat de transmissió oral.Cap comentari:

Publica un comentari