SOM PROJECT SCHEHEREZADEUs presentem PROJECT SCHEHEREZADE (des de el 4 de setembre del 2014) una entitat sense ànim de lucre, amb NIF G66360215, l’objectiu de la qual és el rescabalament del coneixement femení que al llarg de la història ha esdevingut majoritàriament de trasmissió oral i poder fixar-lo tant de manera tradicional com mitjançant les noves tecnologies (TIC’S) i així donar-li visibilitat. 

Estem en un moment singular de la nostra història: mai s’havien trobat quatre generacions a peu del carrer convivint i molt menys tant aïlladament però amb la possibilitat i capacitat d’estar tots connectats sense limitacions de temps o espai.

Podem restablir la xarxa que la cultura occidental i l’Estat del benestar, amb les seves combatives renuncies, ha deixat malmesa en aïllades individualitats competitives. No ens podem permetre, un cop restablerts els canals de transmissió, no compartir-ho sense distincions de raça, gènere o religió...

I per fer-ho ens endinsarem en tots els àmbits de la Cultura entenent aquesta com a tota informació que no es transmet genèticament.

La recerca, la formació i la capacitació aniran parelles amb la creació d’espais, mitjans i metodologies així com a canals de difusió.

Recitals de poesia, trobades literàries, entrevistes, presentacions, debats, exposicions, càpsules culturals, publicacions, seminaris, tallers, cursos, congressos, col·loquis, taules rodones, recerca, documentals...

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada