diumenge, 7 de desembre de 2014

TESTIMONI DE TONI ANDRÉS I CATALINA CASALS AMB MATEU CIURANA

TONI ANDRÉS I CATALINA CASALS AMB MATEU CIURANA

TONI ANDRÉS I CATALINA CASALS

S’entén com INFART SILENT, aquell que es descobreix en un examen rutinari, al detectar de “novo” una ona Q de necrosi en un electrocardiograma, però sense poder determinar per anamnesi el moment en el que es va produir. És a dir, el pacient no refereix dolor toràcic ni equivalent anginòs que ens orienti sobre el moment en el que va patir l’infart. L’infart silent s’ha de diferenciar de l’infart no reconegut. En aquest últim cas, el pacient explica un quadre clínic compatible amb una síndrome coronaria aguda, però no el va alarmar de manera suficient com per a consultar al sistema sanitari. S’ha de recordar que el dolor de l’infart pot durar tan sols hores i, en absència de complicacions, una vegada desaparegut el dolor el malalt pot quedar asimptomàtic. A més, pot ser que al desaparèixer el dolor es resti importància a l’episodi i s’atribueixi el dolor a una altre causa. Una altre possibilitat pot ser que, malgrat consultar, el sistema sanitari no hagi tingut prou cura i diligència per a diagnosticar-loA la miocardiopatia dilatada el miocardi està debilitat i les cavitats, dilatades. La conseqüència és que disminueix la fracció d'ejecció o quantitat de sang que el cor expulsa en cada batec.
Quan la causa és desconeguda s'anomena MIOCARDIOPATIA DILATADA IDIOPÀTICA. Encara que pot aparèixer a qualsevol edat, es tracta d'una malaltia més freqüent en pacients d'entre 40-50 anys. La seva incidència és de 3 a 10 casos cada 100.000 habitants.
Cap comentari:

Publica un comentari